Alumnado de 6º Curso e 2º Bacherelato

A avaliación do alumnado de 2º de bacharelato e 6º curso vaise realizar na sesión ordinaria de xuño, xunto co resto do alumnado.

Polo tanto, a actividade lectiva finalizará o 29 de maio para todo o alumnado do centro, incluido o alumnado que está a cursar 6º de profesional e 2º de bacharelato.

O alumnado poderá consultar as cualificacións finais na plataforma ATENEA a partir do 5 de xuño.