VACACIÓNS DE NADAL

Ao abeiro do disposto no ORDEN do 19 de maio de 2021 polo que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22, a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional declara período vacacional de NADAL :

– Dende o día 22 de decembro do 2021 ata o día 7 de xaneiro de 2022, ambos inclusive.