• Alumnos matriculados no curso 2019/2020

  Estamos pendentes de poder abrir o centro con certa normalidade e garantizar a atención ao público para formalizar as matrículas. En todo caso, a matrícula para o próximo curso 2020/2021 non comezaría antes do 8 de xuño. Lembrade que este curso a actividade lectiva finaliza o 29 de maio, e que poderedes consultar as notas […]

  Continuar lendo
 • Alumnado de 6º Curso e 2º Bacherelato

  A avaliación do alumnado de 2º de bacharelato e 6º curso vaise realizar na sesión ordinaria de xuño, xunto co resto do alumnado. Polo tanto, a actividade lectiva finalizará o 29 de maio para todo o alumnado do centro, incluido o alumnado que está a cursar 6º de profesional e 2º de bacharelato. O alumnado poderá consultar […]

  Continuar lendo
 • Prazas vacantes 2020-2021

  Continuar lendo
 • Proceso administrativo de matriculación para as probas de acceso

  En relación ao proceso administrativo de matriculación para as probas de acceso e posterior desenvolvemento das mesmas, e en atención ao reflectido nas “Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade […]

  Continuar lendo
 • Novas instruccións

  Estimadas familias e alumnado. Como xa sabedes, desde este luns 16 o centro permanecerá completamente pechado, non podendo acceder ningunha persoa a el. A administración atenderá calquera tipo de dúbida a través do correo electrónico: conservatorio@ponteareas.gal ou a través da plataforma académica ATENEA. Está previsto que o profesorado se vaia poñendo en contacto co alumnado […]

  Continuar lendo