Se queres solicitar unha praza no Conservatorio ou na Escola de Música para o curso escolar 2018-2019, cumprimenta e envíanos o seguinte formulario. A solicitude de praza non ten efectos de matrícula nin conleva o pagamento de taxas. Para calquera aclaración ou dubida estamos a tua disposición na secretaría do centro (de 16h a 21h).

Comentarche tamén que os estudos oficiais no Conservatorio son a partir dos 8 anos, sen embargo no noso centro a partir dos 6 anos cumpridos no ano natural, formamos aos alumnos no que chamamos Preparatorio 1 e 2. Terás cumprida información a través desta páxina web.

SOLICITUDE DE PRAZA

Nome do Solicitante (obrigatorio)

         

DNI do Solicitante (obrigatorio)

¿Donde te queres matricular? Conservatorio ou Escola (Obrigatorio)

         

Idade (Obrigatorio)

Instrumento ou Especialidade 1ª (Obrigatorio)

         

Instrumento ou Especialidade 2ª

Instrumento ou Especialidade 3ª

         

Data de Nacemento (Obrigatorio)

(En caso de ser menor de Idade) Nome do Pai/Nai

         

Enderezo (Obrigatorio)

Teléfono (Obrigatorio)

         

O seu E-mail (obrigatorio)

Observacións ou Comentarios