Se queres estudar música no noso centro educativo, cumprimenta o seguinte formulario e poñerémonos en contacto contigo.

A solicitude de praza non ten efectos de matrícula.

Nome e apelidos do interesado/a

DNI

Data de nacemento

Instrumento (1ª Opción)

Instrumento (2ª Opción)

Instrumento (3ª Opción)

Nome do Pai/Nai (En caso de ser menor de idade)

Enderezo

Teléfono de contacto

Correo electrónico

Observacións ou comentarios

Concello de Ponteareas - 2020