Se queres estudar música no noso centro educativo, cumprimenta o seguinte formulario e poñerémonos en contacto contigo.

A solicitude de praza non ten efectos de matrícula.

Nome e apelidos

DNI

Data de nacemento

Estudos musicais previos

Instrumento (1ª opción)

Instrumento (2ª opción)

Instrumento (3ª opción)

Nome do Pai/Nai (En caso de ser menor de idade)

Enderezo

Teléfono de contacto

Correo electrónico

Observacións ou comentarios

Concello de Ponteareas - 2018