• Prazas vacantes 2020-2021

  Continuar lendo
 • Proceso administrativo de matriculación para as probas de acceso

  En relación ao proceso administrativo de matriculación para as probas de acceso e posterior desenvolvemento das mesmas, e en atención ao reflectido nas “Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade […]

  Continuar lendo
 • Novas instruccións

  Estimadas familias e alumnado. Como xa sabedes, desde este luns 16 o centro permanecerá completamente pechado, non podendo acceder ningunha persoa a el. A administración atenderá calquera tipo de dúbida a través do correo electrónico: conservatorio@ponteareas.gal ou a través da plataforma académica ATENEA. Está previsto que o profesorado se vaia poñendo en contacto co alumnado […]

  Continuar lendo
 • AVISO IMPORTANTE

  Continuar lendo
 • Resultados do primer Cuadrimestre

  A xefatura de estudos informa que a publicación en Atenea das notas do 1º Cuadrimestre será o vindeiro mércores 5 de febreiro a partir das 15,30h

  Continuar lendo