TAXAS PARA A OBTENCIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS E PROFESIONAIS

Estas son as novas taxas para a expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes ás ensinanzas establecidas pola LOE e dos seus duplicados. Estas taxas son aplicables a partires do primeiro de xaneiro según a lei 9/2017 e sairon publicadas no DOG Num. 245 o xoves, 28 de decembro de 2017.

TÍTULOTARIFA NORMALFAMILIA NUMEROSA
(Xeral)
FAMILIA NUMEROSA
(Especial)
DUPLICADO
Bacherel50,8225,4404,68
Técnico20,7710,4102,40
Técnico Superior50,8225,4404,68
Título superior de conservación de bens culturais66,5733,3006,67
Certificado de nivel avanzado de idiomas24,3812,2102,40

Profesional de Música

24,28

12,14

0

2,25

Profesional de Danza24,2812,1402,25
Título Superior de Música66,5733,3006,67
Título Superior de Danza
66,5733,3006,67
Técnico Deportivo21,1910,6102,44
Técnico Deportivo Superior51,8325,9604,77
Título Superior de Deseño66,5733,3006,67
Título Superior de Artes Plásticas66,5733,3006,67
Título Superior de Artes Dramáticas66,5733,3006,67