No seguinte cadro amósanse o número de prazas vacantes nas distintas especialidades para o curso 2018-2019.

O prazo para inscribirse é do 2 ata o 31 Maio é as probas de acceso serán o 18 de xuño (1º G.E) e 19,20 e 21 de xuño (1º G.P)

NOTA IMPORTANTE: As prazas ofertadas neste cadro son as mínimas. Poderán verse incrementadas en función das disponibilidades resultantes nas diferentes especialidades, segundo resultados académicos de Xuño de 2018 e remate do curso escolar.

INSTRUMENTO OU ESPECIALIDADENº DE VACANTES PARA 1º ElementalNº DE VACANTES PARA 1º Profesional
CLARINETE
1
3
FRAUTA
1
4
GAITA
-
1
GUITARRA
1
2
OBOE
-
1
PERCUSIÓN
2
1
PIANO
1
5
SAXOFÓN
1
2
TROMBÓN
-
1
TUBA
1
1
TROMPA
-
-
TROMPETA
1
2
VIOLA
-
3
VIOLÍN
4
4
VIOLONCHELO
1
1
TOTAL

14

31