Tribunais e horarios das Probas de Acceso. Xuño 2019. (Corrección de erros)

00-tribunais-pase-de-grado-xuño-2019-correccion-de-erros-2