AVISO IMPORTANTE SOBRE O INICIO DE CURSO

Seguindo as instruccións da Conselleria de Cultura, Educación e Universidade na ORDE do 16 de setembro de 2020, pola que informan no punto 3 da disposición adicional: O adiamento do inicio do curso académico nas ensinanzas de educación secundaria obrigatoria, bacharelato, formación profesional e ensinanzas especiais.

Comunicar a comunidade educativa do centro, que as clases no Conservatorio e na Escola de Música Vila do Corpus de Ponteareas, empezarán finalmente o mércores 23 de Setembro.

Atentamente.

A Dirección.