Sorteo Pianos deteriorados do Conservatorio

Publicaronse hoxe no taboleiro de anuncios, tanto no dixital como físicamente no Concello as bases para participar no sorteo dos dous pianos do Conservatorio Municipal , polo que a data para presentar as solicitudes de participación no sorteo comezaría mañá  e remataría o 15 de outubro, celebrandose o sorteo o día 21 de outubro no Salón de Plenos, tal e como consta nas bases.

Nas bases vai tamén adxunto o formulario que deben presentar para poder participar.