Publicación das Cualificacións Finais – CURSO 2021-2022

• A partir do venres 20 DE MAIO, poderedes consultar as notas finais na plataforma atenea.

• Prazo de reclamación: do 23 ata o 27 de maio.

• O alumnado do centro que promocione de curso, matricularase desde o 13 ata o 28 de xuño.

• O período comprendido entre o 16 de maio e o 10 de xuño dedicarase preferentemente á preparación das probas extraordinarias, e a actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titorización. Polo tanto, as clases rematarán oficialmente o 10 de xuño.