Pola Orde EFP/365/2020, do 22 de abril, publicada polo Ministerio de Educación e Formación Profesional, estableceuse o marco e as directrices de actuación para o terceiro trimestre do curso 2019-2020 e o inicio do curso 2020-2021 debida a situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

 Descargar