• Matrícula Curso 2020/2021 – Alumnado do Centro que Promociona de Curso

  1. ALUMNADO QUE PROMOCIONA DE CURSO: · O prazo de matrícula será do 11 ao 26 de xuño. (de 09h a 14h) · Cita previa: 986 64 16 16 (de 09h a 14h) 2. INSTRUCIÓNS MATRICULACIÓN. 2.1. IMPRESO: Deberá achegar o impreso que corresponda debidamente cumprimentado (en letras maiúsculas). Deberá acompañarse dunha fotocopia do DNI […]

  Continuar lendo
 • Alumnos matriculados no curso 2019/2020

  Estamos pendentes de poder abrir o centro con certa normalidade e garantizar a atención ao público para formalizar as matrículas. En todo caso, a matrícula para o próximo curso 2020/2021 non comezaría antes do 8 de xuño. Lembrade que este curso a actividade lectiva finaliza o 29 de maio, e que poderedes consultar as notas […]

  Continuar lendo
 • Alumnado de 6º Curso e 2º Bacherelato

  A avaliación do alumnado de 2º de bacharelato e 6º curso vaise realizar na sesión ordinaria de xuño, xunto co resto do alumnado. Polo tanto, a actividade lectiva finalizará o 29 de maio para todo o alumnado do centro, incluido o alumnado que está a cursar 6º de profesional e 2º de bacharelato. O alumnado poderá consultar […]

  Continuar lendo
 • Prazas vacantes 2020-2021

  Continuar lendo
 • Proceso administrativo de matriculación para as probas de acceso

  En relación ao proceso administrativo de matriculación para as probas de acceso e posterior desenvolvemento das mesmas, e en atención ao reflectido nas “Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade […]

  Continuar lendo