SOLICITUDE DE TITORÍA

  Nome do Solicitante (obrigatorio)

           

  DNI do Solicitante (obrigatorio)

  Nome do Alumno (Obrigatorio)

           

  Curso no que está matriculado (Obrigatorio)

  Instrumento ou Especialidade (Obrigatorio)

           

  Profesor/a con quen quere reunirse (Obrigatorio)

  Data da titoría (Obrigatorio)

           

  Horario da titoría (Obrigatorio)

  Teléfono (Obrigatorio)

           

  O seu email (obrigatorio)

  Motivo da reunión