DIRECTOR

· Francisco Abal Rosales.

XEFA DE ESTUDOS

· Inés Vicente Pereira.

SECRETARIA ACADÉMICA

· Sonia Fernández Conde.

REPRESENTANTE DO CONCELLO

· Cristina Fernández Davila.

REPRESENTACIÓN DE PAIS E NAIS

· Modesto Rodríguez Novoa.
· Mª del Carmen Gil Álvarez.

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS DO CONSERVATORIO

· Isabel Areal Carballido.

REPRESENTANTES DO PROFESORADO

· Luis Caballero Varona.
· Mónica Viro Porto.
· María Longueira Doval.

REPRESENTANTES DO ALUMNADO

· Lucia Iglesias Carro.
· Tamara Vázquez Pedreira.