DIRECTOR

· Francisco Abal Rosales

XEFA DE ESTUDOS

· Inés Vicente Pereira

SECRETARIA ACADÉMICA

· Sonia Fernández Conde

REPRESENTANTE DO CONCELLO

· Ricardo González Alonso

REPRESENTACIÓN DE PAIS E NAIS

· Alejandro David González Martínez
· Jorge Moral Paredes

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS DO CONSERVATORIO

· Eduardo Sabín Díaz

REPRESENTANTES DO PROFESORADO

· Luis Caballero Varona
· Montserrat López Caamaño

REPRESENTANTES DO ALUMNADO

· Adrián Abalde Lameiro
· Simón B. González Rodríguez