Presentación do curso 2019-2020 (Corrección de erros)