DIRECTOR

· Francisco Abal Rosales.

XEFA DE ESTUDOS

· Inés Vicente Pereira.

SECRETARIA ACADÉMICA

· Sonia Fernández Conde.

REPRESENTANTE DO CONCELLO

· Cristina Fernández Davila.

REPRESENTACIÓN DE PAIS E NAIS

· Modesto Rodríguez Novoa.
·Francisco Javier Phillipon de Arriba.

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS DO CONSERVATORIO

· José Luis Álvarez Alonso.

REPRESENTANTES DO PROFESORADO

· Juán Manuel Martínez Folgar.
· Olalla Álvarez Rodríguez.
· María Longueira Doval.

REPRESENTANTES DO ALUMNADO

· Tamara Arjones Melón.
· Ayari del Valle Olivar Moreno.