CONSERVATORIO DE MÚSICA

O Conservatorio de Música “Reveriano Soutullo” é un centro público pertencente ao Excmo. Concello de Ponteareas no que se imparten ensinos artísticos elementais e profesionais de Música conducentes á obtención do Título Profesional de Música.
 

HORARIO SEMANAL POR MATERIA E CURSO

MATERIAS
Instrumento60 min.60 min.60 min.60 min.
Linguaxe Musical120 min.120 min.120 min.120 min.
Educación Auditiva e Vocal60 min.60 min.60 min.60 min.

HORARIO SEMANAL POR ESPECIALIDADE, MATERIA E CURSO

PIANO
MATERIAS
Instrumento60 min.60 min60 min.60 min.60 min.60 min.
Linguaxe musical120 min.120 min.
Harmonía120 min.120 min.
Análise120 min.120 min.
Coro60 min.60 min60 min.60 min.60 min.60 min.
Conxunto60 min.60 min.60 min.60 min.
Música de Cámara60 min.60 min.
Novas tecnoloxías
Historia da música120 min.120 min.
Acompañamento60 min.60 min.60 min.
Itinerario60 min.
Optativa60 min.
CORDA PULSADA
MATERIAS
Instrumento60 min.60 min60 min.60 min.60 min.60 min.
Linguaxe musical120 min.120 min.
Harmonía120 min.120 min.
Análise120 min.120 min.
Coro60 min.60 min60 min.60 min.60 min.60 min.
Conxunto60 min.60 min.60 min.60 min.
Música de Cámara60 min.60 min.
Novas tecnoloxías
Historia da música120 min.120 min.
Piano complementario30 min.30 min.30 min.30min.
Acompañamento30 min.30 min.
Itinerario60 min.
Optativa60 min.
CORDA,PERCUSIÓN,VENTO MADEIRA,VENTO METAL
MATERIAS
Instrumento60 min.60 min60 min.60 min.60 min.60 min.
Linguaxe musical120 min.120 min.
Harmonía120 min.120 min.
Análise120 min.120 min.
Orquestra ou Banda90 min.90 min90min.90 min.90 min.90 min.
Conxunto60 min.60 min.
Música de Cámara60 min.
Novas tecnoloxías60 min.
Historia da música120 min.120 min.
Piano complementario30 min.30 min.30 min.30 min.
Acompañamento30 min.
Itinerario60 min.
Optativa60 min.