O Conservatorio Profesional de Música “Reveriano Soutullo” é un centro público pertencente ao Excmo. Concello de Ponteareas no que se imparten Ensinos Artísticos Elementais e Profesionais de Música conducentes á obtención do Título Profesional de Música.

GRAO ELEMENTAL

MATERIAS
Instrumento60 min.60 min.60 min.60 min.
Linguaxe Musical120 min.120 min.120 min.120 min.
Educación Auditiva e Vocal60 min.60 min.60 min.60 min.

GRAO PROFESIONAL

CORDA, PERCUSIÓN
e VENTO
Instrumento60 min.60 min.60 min.60 min.60 min.60 min.
Linguaxe Musical120 min.120 min.
Harmonía120 min.120 min.
Análise120 min.120 min.
Orquestra/Banda90 min.90 min.90 min.90 min.90 min.90 min.
Conxunto60 min.60 min.
Música de Cámara60 min.60 min.
Novas Tecnoloxías60 min.
Piano Complementario30 min.30 min.30 min.30 min.
Historia da Música120 min.120 min.
Itinerario60 min.
Optativa60 min.
PIANO
Instrumento60 min.60 min.60 min.60 min.60 min.60 min.
Linguaxe Musical120 min.120 min.
Harmonía120 min.120 min.
Análise120 min.120 min.
Conxunto60 min.60 min.60 min.60 min.
Coro60 min.60 min.60 min.60 min.60 min.60 min.
Música de Cámara60 min.60 min.
Novas Tecnoloxías60 min.
Historia da Música120 min.120 min.
Acompañamento60 min.60 min.60 min.
Itinerario60 min.
Optativa60 min.
GUITARRA
Instrumento60 min.60 min.60 min.60 min.60 min.60 min.
Linguaxe Musical120 min.120 min.
Harmonía120 min.120 min.
Análise120 min.120 min.
Conxunto60 min.60 min.60 min.60 min.
Coro60 min.60 min.60 min.60 min.60 min.60 min.
Música de Cámara60 min.60 min.
Novas Tecnoloxías60 min.
Piano Complementario30 min.30 min.30 min.30min.
Historia da Música120 min.120 min.
Acompañamento30 min.30 min.
Itinerario60 min.
Optativa60 min.