Departamentos Didácticos.

DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN

  • Xefa dep. Montserrat López Caamaño

DEPARTAMENTO DE MÚSICA DE CÁMARA

  • Xefe dep. Francisco Abal Rosales

DEPARTAMENTO DE VENTO

  • Xefa dep. Sonia Fernández Conde

DEPARTAMENTO DE CORDA

  • Xefe dep. Luis Caballero Varona

DEPARTAMENTO DE TECLA

  • Xefe dep. María Longueira Doval

DEPARTAMENTO DE LINGUAXE MUSICAL

  • Xefa de dep. Mónica Viro Porto