COMPOSICIÓN

  • Xefa dep. Montserrat López Caamaño

AGRUPACIÓNS E MÚSICA DE CÁMARA

  • Xefe dep. Francisco Abal Rosales

VENTO

  • Xefe dep. Rafael Pérez Dopeso

CORDA

  • Xefe dep. Luis Caballero Varona

TECLA

  • Xefe dep. Javier Casalderrey Sanmartín

LINGUAXE MUSICAL

  • Xefa de dep. Mónica Viro Porto