COMPOSICIÓN

  • Xefa dep. Montserrat López Caamaño

CONXUNTO

  • Xefe dep. Rafael Pérez Dopeso

VENTO

  • Xefe dep. Diego González Mariño

CORDA

  • Xefe dep. Luis Enrique Caballero Varona

TECLA

  • Xefa dep. Mª del Carmen Outerelo Ucha

LINGUAXE MUSICAL

  • Xefa de dep. Mónica Viro Porto