Escola de Música

A Escola de Música “Vila do Corpus” convive no mesmo espazo co Conservatorio, e dá servizo a todas aquelas persoas que non poden realizar estudos musicais regrados, desenvolvendo unha oferta ampla e diversificada da educación musical sen límite de idade.

PREPARATORIO

Dirixido aos alumnos antes do inicio dá practica instrumental co obxectivo de descubrir as capacidades expresivas, musicais e motrices que permitan, posteriormente, a elección dun instrumento e a práctica musical. Os seus contidos son:

  • A voz na súa dobre vertente dá linguaxe e do canto.
  • A representación gráfica non convencional como iniciación á lectura e a escritura.
  • A percepción auditiva.
  • A formación rítmica por medio de instrumentos elementais.
  • O movemento en relación co coñecemento do propio corpo e cos elementos da linguaxe musical.

CURSOS DE MÚSICA

A música e un vehículo para o desenvolvemento integral dunha persoa, que favorece a capacidade para a atención e a concentración, que estimula a memoria, a análise, a síntese e o razoamiento, e, polo tanto, a aprendizaxe.

Saber tocar un instrumento musical pode fortalecer o cerebro do intérprete, cantar mellora a circulación, equilibra o sistema nervioso, axiliza a memoria, estimula a concentración e libera o estrés.

Na nosa escola se imparten as seguintes especialidades para mozos e adultos: Clarinete, Frauta traveseira, Guitarra, Óboe, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Tuba, Trompa, Trompeta, Viola, Violín, Violonchelo, Banda, Orquestra, Gaita.