Probas de Acceso

Durante o mes de Maio, os alumnos que aspiren obter praza deben formalizar a súa inscripción na Secretaria do Conservatorio.
As probas de acceso realízanse na segunda quincena do mes de Xuño e unha vez terminadas, procederase á matriculación do alumnado que obtivese praza no curso académico que comeza en Setembro.

Consulte a información necesaria nas seguintes ligazóns:

Os alumnos interesados en realizar as probas de acceso para outros cursos (2º, 3º, 4º, 5º e 6º) deberán solicitar praza ao longo dos dez primeiros días do mes de Xullo, a inscrición estará condicionada á existencia de prazas dispoñibles en cada Especialidade Instrumental.
As probas nestes casos, celebraranse en Setembro.

No caso daqueles alumnos que desexen solicitar praza no centro logo de ter cursado estudos noutros Conservatorios, poderán solicitalo nos primeiros días do mes de setembro.